Seiyuu

 • Hitoshi Doi's Inoue Kikuko
 • Hitoshi Doi's Seiyuu Page
 • Hitoshi Doi's Seiyuu Event Database
 • Hitoshi Doi's Gekkan Oneechan to Issho
 • Jeff Okamoto's Seiyuu Enterprises
 • Noppo SDB
 • Noppo SDB Supplement

 • @manbow
 • Pony Canyon's Kikuko New Year Msg

 • Nifty Seiyuu
 • Seiyuu Links
 • Seiyuu Present
 • 声優クイズで遊ぼう

 • Iwao Junko
 • Shiina Hekiru - No Make Girl